Policie ČR
 
PARTNEŘI
 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zdravotní pojištění MV ČR
 
 
TOPlist
 
Web design © 2008
 
Aktuality
last update 16.8.2023

Info
25.5.2022 14:00

Vážení sportovní přátelé.

Svolávám VALNOU HROMADU SKP 2020 na den 13.6.2022 v 18.00 hodin na kurtu Bouchalky.
Na programu jsou běžné agendy důležité věci jako:


Ivo Marec

Info
25.5.2022 14:00

Vážení sportovní přátelé.

Svolávám VALNOU HROMADU SKP 2020 na den 7.6.2022 v 18.00 hodin na kurtu Bouchalky.
Na programu jsou kromě běžné agendy důležité věci jako:
- schválení výroční zprávy 2021
- rejstřík sportovců MŠMTIvo Marec


Info
8.6.2019 14:00

Vážení sportovní přátelé.

Svolávám VALNOU HROMADU SKP 2020 na den 16.6.2020 v 18.00 hodin na kurtu Bouchalky.
Na programu jsou kromě běžné agendy důležité věci jako:
- Volba statutárního zástupce klubu (dle OZ je funkční období u spolků max 5 let)
- schválení výroční zprávy 2019
- rejstřík sportovců MŠMT

Očekávám účast všech zástupců oddílů, neboť se jedná o dokumenty na zaslání do spolkového rejstříku.

Ivo Marec

Info
22.5.2019 9:00

Vážení sportovní přátelé.

Konala se VALNÁ HROMADA dne 21.5.2019 od 18.hodin na hřišti na bouchalkách.

Ivo Marec

Info
23.5.2018 19:00

Vážení sportovní přátelé.

Konala se VALNÁ HROMADA dne 22.5.2018 od 18.hodin na hřišti na bouchalkách.

Ivo Marec

Info
26.5.2017 12:00

Vážení sportovní přátelé.

Konala se VALNÁ HROMADA dne 25.5.2017 od 18.hodin na hřišti na bouchalkách.

Ivo Marec

Info
20.8.2015 17:19

Vážení sportovní přátelé.

Konala se VALNÁ HROMADA dne 26.5.2015 od 18.hodin na hřišti na bouchalkách. S účinností od 26.5.2015 se název mění na UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.

Ivo Marec

Info
2.6.2013 13:42

Vážení vedoucí a zástupci oddílů UNITOP SKP Žďár.

Konala se VALNÁ HROMADA Unitop SKP Žďár, o.s. ve čtvrtek dne 30. 5. 2013 od 18.hodin na hřišti na bouchalkách. Děkuji za účast, VH byla usnášení schopná, vyřešeny všechny úkoly, příjemně strávený čas s kolegy z oddílů UNITOPU SKP Žďár, o.s.

Ivo Marec

Info
30.05.2013 13:00

Vyšlo speciální číslo zpravodaje ČUS Zpravodaj ČUS Speciální vydání 2013 v elektronickém provedení s následujícím obsahem:

Obsah Speciálního čísla:
Nový výkonný výbor a změny v ČUS (str. 2)
Změny v českém sportu (str. 4)
Důkladná příprava novely Stanov ČUS (str. 5)
Přejmenování bylo neodkladné (str. 6)
Česká unie sportu - ČUS (str. 7)
Naše nové logo (str. 8)
Slovo předsedů ČUS a ČOV ke změně názvu (str. 9)
Názory expertů (str. 10)
Postřehy účastníků VH (str. 10)
Ohlasy z médií (str. 11)
Stanovy ČUS (str. 12)
Olympijská charta (str. 18)

Archiv starších čísel: 2001-2014.

Radek Šípek

Info
30.5.2013 12:50

Vyšli tři čísla informačního bulletinu ČUS v roce 2013 s následujícími obsahy:

Zpravodaj ČUS č.3/2013
Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 12. 3. 2013 (str. 2)
SK a TJ mají zájem o služby (str. 3)
ČUS a Český olympijský výbor procházejí změnami (str. 4)
Změna právní formy občanského sdružení (str. 5)
Sponzorství – Moderní sportovní klub (str. 6)
Seminář manažerů krajských Servisních center sportu (str. 8)
Právní poradna – odpovědnost trenéra a cvičitele za škodu při vedení tréninku (str. 10)
Evidence členské základny ČUS – princip sběru dat (str. 12)
Blahopřejeme (str. 13)
Kalendář akcí duben 2013 (str. 14)

Zpravodaj ČUS č.2/2013
Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 12. 2. 2013 (str. 2)
Zjišťování potřeb SK a TJ (str. 3)
Soudní spor se Sdružením sportovních svazů ČR (str. 4)
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů na webu ČOV (str. 4)
Financování sportu - rozhovor (str. 6)
Struktura ČUS nesmí být nástrojem politiků! (str.7)
Daň z přijmu – Moderní sportovní klub (str. 8)
Sportovec roku v okresech (str. 9)
Blahopřejeme (str. 10)
Kalendář sportovních událostí v měsíci březnu 2013 (str. 11)

Zpravodaj ČUS č.1/2013
Zpráva z jednání VV ČUS z 15.1.2013 (str. 2)
Úrazové pojištění členů sportovních svazů, SK a TJ (str. 3)
Smlouva OSA a INTERGRAM (str. 4)
Ombudsman ČOV (str. 4)
Sportovec roku 2012 (str. 5)
Program Irského předsednictví EU v oblasti sportu (str. 5)
Oznámení č. I. – zahraniční stravné (str. 6)
Oznámení č. II. – stravné a cena pohonných hmot (str. 6)
Novinky z dění v ADV ČR (str. 7)
Kurzy VOŠ ČUS (str. 9)
Rodinné lyžování na Šumavě (str. 10)
Badmintonista Koukal chce získat titul mistra ČR přes Facebook (str. 10)
Poznejte Novákovy děti (str. 11)
SC Brandýs nad Labem – výběrové řízení (str. 11)
Blahopřejeme (str. 12)
Kalendář akcí únor 2013 (str. 13)


Radek Šípek

Info
4.10.2012 17:00

Vyšlo sedmé číslo informačního bulletinu ČUS "Zpravodaj ČUS" č. 7/2012 v elektronickém provedení s následujícím obsahem:

Obsah 7. čísla:
Str.
2. Zpráva z 9. mimořádné schůze VV ČUS
3. Zpráva z 10. řádné schůze VV ČUS
4. Tisková konference ČUS - pronájem lyžařských areálů
5. SCS v praxi
6. Příjmy měst a obcí z loterií a jiných podobných her v roce 2012
7. Odpovídáme na dotazy - Věstník veřejných zakázek
8. Celostátní porady, novela Stanov ČUS, 27. valná hromada ČUS
9. Češi v olympijském Londýně 2012
13. Sportfilm Liberec 2012
14. Dobrovolnický projekt 72 hodin
15. Blahopřejeme
16. Kalendář akcí říjen 2012

Radek Šípek

Info
9.8.2012 17:00

Vyšlo šesté číslo informačního bulletinu ČUS "Zpravodaj ČUS" č. 6/2012 v elektronickém provedení s následujícím obsahem:

Obsah 6. čísla:
Str.
2. Zpráva z 8. schůze VV ČUS
3. Servisní centra sportu
4. Dělení dotací pro sport na úrovni samospráv
6. Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců
7. Nominace na LOH v Londýně
8. České olympijské výpravy na LOH a jejich úspěšnost
9. Solidarita svazů
10. Týden pohybu a Brána sportu
11. Informace z dění v ADV
12. Svazy v akci - házená a inline hokej
14. Blahopřejeme
15. Kalendář akcí srpen 2012

Radek Šípek

Info
10.7.2012 19:00

Vyšlo páté číslo informačního bulletinu ČUS "Zpravodaj ČUS" č. 5/2012 v elektronickém provedení s následujícím obsahem:

Obsah 5. čísla:
Str.
2. 7. schůze VV ČUS
3. Stručný přehled událostí a argumentů pro vyjednání podpory sportu v obcích
4. VOŠ ČUS
5. Informace sportovním subjektům k reakcím obcí na návrhy sportovního prostředí pro distribuci prostředků z hazardu v roce 2012
8. Státní dotace pro sport v roce 2012
10. ADV ČR
11. Blahopřejeme
12. Kalendář akcí červenec 2012

Radek Šípek

Info
4.6.2012 8:00

Vyšlo čtvrté číslo informačního bulletinu ČUS "Zpravodaj ČUS" č. 4/2012 v elektronickém provedení s následujícím obsahem:
Obsah 4. čísla:

Str.
2. Jednání 26. VH ČUS
3. Zpráva z 5. schůze VV ČUS
4. Soubor usnesení 26.VH ČUS
6. Zákon o zdravotních službách - sport a souhlasy rodičů dětí
8. Výročí Věry Čáslavské
9. Koncepce financování sportu vypracovaná společností KPMG
10. Statistika ČUS
13. Nový ředitel VOŠ ČUS
14. Vyšla Ročenka ČUS 2011
15. Blahopřejeme
16. Kalendář akcí červen 2012

Radek Šípek

Info
21.5.2012 12:10

Vážení vedoucí a zástupci oddílů UNITOP SKP Žďár.

od 1. 4. 2012 platí nové pokyny dle nové legislativy - dokument týkající se zákona č. 372/2011Sb. - Ošetření dětí se souhlasem rodičů.

Adriana Nejedlá

Info
16.4.2012 19:00

Vyšlo třetí číslo informačního bulletinu ČUS "Zpravodaj ČUS" č. 3/2012 v elektronickém provedení:
Obsah 3. čísla:

Str.
2.-3. 4. schůze výkonného výboru ČUS
3.-4. Výzva Českému olympijskému výboru
4.-6. Konání celostátních porad v Praze na Strahově
6. Blíží se 26.VH ČUS
6. Žádáme města a obce o prostředky z odvodů z hazardu
7. Memorandum se Svazem měst a obcí o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování českého sportu
8. Návrh systémové podpory sportu ve městech a obcích
9.-10. Rozhovor s předsedou CEB P. Ditrichem
10. Blahopřejeme
11. Kalendář květen

Radek Šípek

Info
21.3.2012 22:00

Vyšlo druhé číslo informačního bulletinu ČUS "Zpravodaj ČUS" č. 2/2012 v elektronickém provedení s následujícím obsahem:
Obsah 2. čísla:

Str.
2. Životopis předsedy ČUS
3.-8. Představení členů VV ČUS
9. Odborné komise VV ČUS
10. Informace z 3. schůze VV ČUS
11. Rozdělení státního rozpočtu 2012
11. Podvojné účetnictví jako podmínka poskytnutí státní dotace
12. Výtěžky z loterií obcím
12.-13. Blahopřejeme
14. Kalendář akcí duben 2012

Radek Šípek

Info
12.3.2012 13:10

Vážení vedoucí a zástupci oddílů UNITOP SKP Žďár.

Důležité upozornění ohledně povinnosti zaplatit členské příspěvky do konce června 2012 a to ve stávající výši 600 Kč/člen, 300 Kč/host.
Adriana Nejedlá

Info
12.3.2012 13:00

Vyšlo první číslo informačního bulletinu ČUS "Zpravodaj ČUS" č. 1/2012 v elektronickém provedení, kde se určite dozvíte spousty zajímavých informací:
Obsah 1. čísla:

Str.
2. Úvodní slovo předsedy ČUS
3. Povolební projev předsedy ČUS JUDr. Miroslava Jansty
5. Průběh jednání a Usnesení 25. VH ČUS
6-7. Informace z jednání VV ČUS ze dne 9. 2. 2012
7. Moderní sportovní klub – poradce pro dobrovolníky působící v SK a TJ
8-9. Novela zákoníku práce přehled některých změn v roce 2012
10. Vyhlášení trenérka - cvičitelka roku 2011
11. Antidopingový kvíz
12. Blahopřejeme
13. Kalendář únor, březen
14. VYHLÁŠKA o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
15. VYHLÁŠKA o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

Dále aktualizovaný formulář na úraz Kooperativa - tiskopis oznámení úrazu.
Radek Šípek

Info
10.5.2011 13:10

Vážení vedoucí a zástupci oddílů UNITOP SKP Žďár.

Jménem výkonného výboru svolávám VALNOU HROMADU Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou, která se bude konat v sobotu dne 21. 5. 2011 v 10:00 hodin na hřišti BOUCHALKY (nohejbalové hřiště za obchodním domem Bauspezi, vedle fotbalového hřiště). Účast nutná.
Adriana Nejedlá

Info
10.5.2011 13:00

Velmi důležité informace v Informačním bulletinu ČUS "Zpravodaj TP" č. 3/2011 v elektronickém provedení, kde jsou tyto zajímavé informace:

Výsledky jednání orgánů ČUS
- Závěry z řádné schůze VV ČUS konané dne 9.3.2011
- VV ČUS jednal na mimořádné schůzi 13.4.2011
- VV chválil 15.4. návrh zásad přípravy investičního programu ČUS pro rok 2012
- Vyšla Ročenka ČUS

Právo
- Koncepce státní podpory sportu schválena Vládou ČR
- Usnesení vlády České Republiky
- Evropská komise přijala dokument o příští politice ve sportu

Sport a zdravotnictví
- Přispějte k propagaci dobrovolnictví ve sportu
- Co je a proč vzniká Sport Pool?
- Bambiriáda 2011
- Organizátoři EYOWF 2011 si vysloužili zlaté medaile!
- Vyjde Zpravodaj ČUS č.4 – speciál k 23.VH ČUS

Sdělení, ohlasy, zajímavosti
- Blahopřejeme
- Kalendář květen

Adriana Nejedlá a Radek Šípek

Info
8.3.2011 09:00

Vyhlášení sportovce Žďárska. V odkazu Žďárského deníku je popsáno o vyhlášení sportovce Žďárska. Za náš klub nás reprezentovali:
JEDNOTLIVCI - DOSPĚLÍ
8. Hron Karel (UNITOP SKP Žďár nad Sázavou) – Člen mužského reprezentačního družstva, 2. místo ve Světovém poháru družstev, čtvrtfinalista v singlu na mistrovství ČR.

KOLEKTIV - DOSPĚLÍ
7. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou (nohejbal) – 2. místo v základní části II. ligy. Odehrál neúspěšné play off o postup do I. ligy.

JEDNOTLIVCI - MLÁDEŽ
12. Krátký Martin (nohejbal, UNITOP SKP Žďár nad Sázavou) – Člen širšího kádru juniorské reprezentace, tahoun druholigových mužů Žďáru.

VETERÁN ROKU
2. Rosecká Alena (orientační běh, UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, ročník 1956) - 1. místo v celoroční soutěži žebříčku B, trojnásobná veteránská mistryně ČR (noční běh, sprint, klasická trať). 2. místo v ČP veteránů. 1. místo na víceetapových závodech (Valečov, Adriatic meeting - San Marino). 3. místo v Meeting Orientamento Venezia (největší městský orientační závod na světě). 11. místo na MS veteránů na klasické trati.
3. Pospíšil Jaromír (orientační běh, UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, ročník 1944) – Vítěz ČP veteránů, trojnásobný veteránský mistr ČR (sprint, dlouhá a klasická trať). 1. místo na víceetapových závodech (GP Silesia, HSH Vysočina cup, Valečov, Cena východních Čech, Pěkné prázdniny). 9. místo na MS veteránů ve sprintu.
Adriana Nejedlá a Radek Šípek

Info
1.3.2011 20:00

Velmi důležité informace v Informačním bulletinu ČUS "Zpravodaj TP" č. 1/2011 v elektronickém provedení, kde se určite dozvíte spousty zajímavých informací:
Závěry ze schůze VV ČUS ze dne 19.1.
Krajská konference tělovýchova sport v HK
Celostátní porada zástupců RS
Kam na internetu - www.dobrovolnik.cz
Úrazové pojištění pro rok 2011
Pojištění odpovědnosti trenérů
Novinky z EYOWF 2011
EYOWF je za dveřmi, vše připraveno
Blahopřejeme
MEJ 2011 Praha
Triatlon - sportovec nikdy nespí a multisportovec obzvlášť

K tomu je další důležitá informace ohledně pojištění odpovědnosti trenérů a také o úrazovém pojištění platné zatím do 30.4.2011.
Radek Šípek

Info
1.3.2011 10:00

NOHEJBALOVÝ ODDÍL UNITOP SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU informuje, že došlo ke změnám v rozlosování 1. nohejbalové ligy, takže termíny dubnových utkání poslané dříve, jsou neplatná.
Zde najdete kompletní rozlosování všech soutěží, pro NOHEJBALOVÝ ODDÍL UNITOP SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU platí tyto dubnové domácí termíny:

9.4.2011 - 14 hod. - tělocvična Hamry (soupeř SK Bělá)
23.4.2011 - 14 hod. - velká hala vedle zimního stadionu (soupeř TJ Spartak MSEM Přerov)
30.4.2011 - 14 hod. - velká hala vedle zimniho stadionu (soupeř NK Janovice)

Prosím předejte informaci všem, kdo má zájem se přijít na !!!!! 1. ligu podívat !!!!! ve Žďáře.
Milan Pivnička.

Info
5.2.2011 19:10

Sensei Radek Šípek, 2. Dan Aikikai, Aikido Žďár a Sensei Libor Pazderský, 2.Dan Aikikai vedli seminář 28.-30.1.2011 v Rakovníku.
Semináře se zúčastnilo 43 lidí, z oddílů z Rakovníku, Plzně, Pardubic, Hradce Králové, Prahy(dvou oodílů), Žďáru a Kladna. Mimo cvičení probíhali také zkoušky 24 adeptů.
Radek Šípek

Info
2.12.2010 09:00

Vyšel další Informační bulletin ČUS "Zpravodaj TP" č. 9/2010 v elektronickém provedení.
Velmi důležitá informace se nachází na straně 16 a pojednává o schválení státního rozpočtu na rok 2011, který se bude projednávat na schůzi poslanecké směmovny Parlamentu ČR od 7.12.2010. Více zde.
Radek Šípek

Info
10.11.2010 15:32

Členové Aikido Žďár se zúčastnili 14. mezinárodního semináře vedený japonským učitelem a shihanem Bohemia Aikikai - Sensei Ichiro Shishiya, 7. Dan Aikido, 5. Dan Aikido Toho Iai ve dnech 11.-14.11.2010 v Hořicích. Fotky jsou v galerii stránek Aikido Žďár.
Radek Šípek

Info
10.11.2010 15:32

Členové Ju-Jitsu Žďár se zúčastnili v pořadí již 37.semináře na Mírově. Učiteli nám byli: sensei Petr Doležal-4.Toan Chan-Shaolin-Si & Dju-Su Kung-Fu se senseiem Tomášem Lapkou-2.Toan Chan-Shaolin-Si & Dju-Su Kung-Fu /oba z ABU Ostrava/. V rámci semináře vyučovali také učitelé z našeho oddílu, olomouckého a z oddílu pražského. Semináře se zúčastnilo téměř 60 mistrů a žáků z oddílů Ju-Jitsu ČR. Děkujeme tímto hlavním organizátorům sensei Pavlu Valentovi-3.Dan JJ a hanshimu Ladislavu Petrášovi-8.Dan JJ /Sakura Olomouc/ za velmi dobře připravený seminář. Fotky jsou v galerii stránek Ju-jitsu Žďár..
Martin Zobač

Info
1.11.2010 09:00

Informační bulletin ČUS "Zpravodaj TP" č. 7/2010 v elektronickém provedení je zde.

Radek Šípek

Info
20.10.2010 19:51

Členové Aikido Žďár se zúčastnili semináře vedený francouzkým učitelem - Sensei Jean Michel Bovio, 6.Dan Aikikai, 5.Dan Toho Iai ve dnech 8.-10.10.2010 v Rakovníku. Fotky jsou v galerii stránek Aikido Žďár.
Radek Šípek

Info
17.9.2010 17:10

Sensei Radek Šípek, 2. Dan Aikikai, Aikido Žďár vedl seminář-norsky, seminář-Google Překladač 10.-12.9.2010 v přímořském městě Harstad, Norsko.
Zastupoval zde na doporučení Senseie Jiří Marek, 4.Dan Aikikai, 4.Dan Aiki toho Iai , který se nemohl dostavit z pracovních důvodu. Fotky ze semináře už jsou v galerii webu aikido klubu v Harstadu.
Radek Šípek

Info
20.7.2010 22:01

Členové Ju-Jitsu Žďár se 12. a 13. července zúčastnili 35. Mezinárodního soustředění v rakouském Pinkafeldu. Tento seminář je tradičně týdenní, členové se z časových důvodů zúčastnili pouze 2 dny. Učiteli na tomto semináři byly takové legendy jako např. soke Vlado Schmidt-10.Dan /Německo/, soke Josef Linder /Rusko/, shihan G.S. Bertoletti-9.Dan /Itálie/, shihan Massimo Curti Giardina-9.Dan /Itálie/, shihan Jürgen Kippel-8.Dan /Německo/, shihan Nico Romano-7.Dan /Španělsko/, shinan Michael Stapel-7.Dan /Německo/, shihan Günter Painter-6.Dan /Rakousko/ a další mistři. Nechyběl zde ani hlavní organizátor celé akce soke Franz Strauss-10.Dan /Rakousko/. Přes obrovské vedro, které panovalo v dojo se cvičilo v dopoledním bloku 3 a půl hodiny a přes 3 hodiny v odpoledním. Učitelé (někteří již v pokročilém věku) zvládli výuku v těžkých podmínkách perfektně a zasluhují náš obdiv. Semináře se zúčastnilo přes 100 mistrů a žáků z celé Evropy všech věkových skupin. Fotky jsou v galerii stránek Ju-jitsu Žďár..
Martin Zobač

Info
13.7.2010 10:00

Informační bulletin ČUS "Zpravodaj TP" č. 6/2010 v elektronickém provedení je zde.
Zpravodaj je dostupný na internetové stránce ČUS internetové stránce ČUS, kde jsou archivovány i starší čísla.
Radek Šípek

Info
13.7.2010 10:01

Oddíl Ju-Jitsu Žďár pořádal 3.7.2010 již 4. ročník letního semináře Ju-Jitsu. Seminář se konal v sokolovně na ulici Dvorská. V sokolovně se cvičilo na tatami, venku pak pod širým nebem na gymnastických kobercích. Semináře se zúčastnilo necelých 20 mistrů a žáků. Hlavními učiteli byli hanshi Ladislav Petráš-8.Dan JJ a sensei Pavel Valenta-3.Dan JJ /oba Sakura Olomouc/. Po ukončení cvičebních bloků seminář pokračoval společnou večeří všech zúčastněných. Děkujeme tímto výše zmíněným učitelům za výuku a všem zúčastněným za účast. Fotky jsou zde.
Martin Zobač

Info
13.7.2010 10:05

Dobrý den, dovolujeme si Vás oslovit s představením nového internetového portálu www.kamzajdem.cz, který zdarma slouží pro vyhledání a zviditelnění akcí na území celé ČR. Tak dejte o sobě vědět, co zrovna plánujete za akci.
Radek Šípek

Info
29.6.2010 20:00

NOHEJBALOVÝ ODDÍL UNITOP SKP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU a MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA ŽĎÁRSKÝ POHÁR II. ROČNÍK NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC.
Milan Pivnička.

Info
18.6.2010 10:30

Vynikajícího úspěchu dosáhli nohejbalisté Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou na Mistrovství České Republiky UNITOP družstev, které se konalo ve čtvrtek 27.5.2010 v Praze na Stromovce.
V kategorii do 40-ti let se absolutním vítězem stala ždárská trojice Hron, Krátký a Musil, v kategorii nad 40 let trojice Pivnička, Landa a Filippi.
Ani jedna z těchto trojic nepoznala v průběhu celého turnaje hořkost porážky, o to jsou tato vítězství cennější !!!
SKP Žďár nad Sázavou je tedy bohatší o dva mistrovské tituly ČR !!!

Výsledky kategorie do 40-ti let :
1. SKP Žďár nad Sázavou
2. VPŠ Brno
3. SKP Domažlice

Výsledky kategorie nad 40 let :
1. SKP Žďár nad Sázavou
2. SKP Nový Jičín
3. VPŠ Brno

Blahopřejeme!! Skvělý úspěch.
Milan Pivnička.

Info
18.6.2010 10:00

V přílohách jsou zajímavosti ze Zpravodajů ČUS: TP 1-2010, TP 2-2010, TP 3-2010 a TP 5-2010.
Radek Šípek za datové pomoci Adriany Nejedlé.

Info
14.5.2010 10:00

Oddíl Nohejbal Žďár má nové webové stránky.
Radek Šípek

Info
14.5.2010 9:10

Oddíl Ju-Jitsu Žďár pořádá 3.7.2010 4.letní seminář Ju-Jitsu ve Žďáře s Hanshi Ladislav Petráš-8.Dan Ju-Jitsu WJJKO a sensei Pavel Valenta-3.Dan. Více informací se dozvíte zde.
Radek šípek.

Info
19.4.2010 10:20

Konala se Valná hromada Unitop SKP Žďár, o.s. v sobotu 17.4.2010 od 18.hodin na hřišti na bouchalkách. VH byla usnášení schopná, vyřešeny všechny úkoly, příjemně strávený čas s kolegy z oddílů UNITOPU SKP Žďár, o.s. Ve složce Ke stažení jsou aktualizované formuláře a pokyny.
Radek Šípek za datové pomoci Adriany Nejedlé.
>
Info
12.12.2010 17:30

Sensei Ichiro Shishiya, 7. Dan Aikido, 5. Dan Aikido Toho Iai vedl seminář 8.-11.4.2010 v Hořicích.
Shishiya Sensei je shihanem Bohemia Aikikai. Je jedním z významných asistentů Nishio Senseie, který se dnes řadí mezi významné osobnosti stylu Nishio ryu na světě. Poprvé navštívil ČR s Nishio Senseiem při semináři v Kolíně v roce 1996. Od roku 2002 byl Nishio Senseiem ustanoven jako Shihan pro ČR a od té doby pravidelně vede mezinárodní semináře pořádané v ČR.
Ze žďárského oddílu Aikido Žďár se zúčastnili pouze Radek Šípek a Luděk Leška. Fotky jsou v galerii Aikido žďár.
Radek Šípek

Info
13.4.2010 9:10

Oddíl Ju-Jitsu Žďár pořádal 3.4.2010 2.mezinárodní seminář Ju-Jitsu ve Žďáře s Soke Franz STRAUSS-10. Dan WJJKO, Hanshi Ladislav Petráš-8.Dan Ju-Jitsu WJJKO a sensei Pavel Valenta-3.Dan. Kromě kvality výuky známých mistrů bude Martin Zobač, jeden z trenéru ždárského Ju-jitsu, udělal zkoušku na mistrovský stupeň - Shodan. Blahopřejeme.
Více informací se dozvíte zde.
Radek šípek.

Info
31.3.2010 13:27

Sensei Aikido Žďáru Radek Šípek, 2. Dan Aikido vedl seminář 27.-28.3.2010 v Rakovníku.
Semináře se zúčastnilo 17 lidí z oddílů z Rakovníku, Plzně, Kladna a Mariánských Lázní. Fotky budou brzy v galerii Aikido Žďáru.
Radek Šípek.

Info
8.3.2010 14:10

Oddíl Ju-Jitsu Žďár pořádal 20.3.2010 seminář Ju-Jitsu ve Žďáře s hanshi Ladislav Petráš-8.Dan Ju-Jitsu WJJKO, senseii Pavel Valenta-3.Dan a Ludvík Vinopal- z oddílu Sakura Olomouc a Jujitsu Žďár. Byl veden hanshim Ladislavem Petrášem-8.Dan a senseiem Pavlem Valentou-3.Dan z klubu Sakura Olomouc. Jako hostující učitel vyučoval také sensei Jaromír Pokorný-4.Dan. Náplní semináře byla především příprava na jednotlivé stupně technické vyspělosti v rozsahu od 5.kyu až po 1.Dan. 1 žák našeho oddílu složil úspěšně zkoušky na technický stupeň vyspělosti 3.kyu. Semináře se zúčastnilo 27 mistrů a žáků z oddílů organizace Ju-Jitsu ČR. Seminář proběhnul ve velmi svižném tempu a jako obvykle se velmi vydařil. Více info zde.
Radek Šípek za datové pomoci Martina Zobače.

Info
8.3.2010 13:27

Sensei Aikido Žďáru Radek Šípek, 2. Dan Aikido vedl seminář 27.2.2010 v Rakovníku.
Semináře se zúčastnilo 20 lidí z oddílů z Rakovníku, Plzně, Prahy a Kladna. Fotky jsou v galerii Aikido Žďáru.
Radek Šípek.

Info
25.2.2010 14:27

Sensei Aikido Žďáru Radek Šípek, 2. Dan Aikido vedl seminář 30.1.2010 v Rakovníku.
Byl jako náhrada za senseie Jirka Marek, 4.Dan, který ho za sebe nominoval, protože z pracovních povinností se nemohl zúčastnit.
Semináře se účastnilo skoro 30 lidí z klubů Rakovníku, Plzně, Kolína, Kladna a Žďáru. Navíc seminář byl i se zkouškami na kyu stupně.
Radek Šípek

Info
11.2.2010 14:10

Oddíl Ju-Jitsu Žďár se 31. ledna zúčastnil semináře Ju-Jitsu v Praze. Seminář se konal v prostorách doja pražského oddílu z Vršovic. Byl veden hanshi Ladislav Petráš-8.Dan Ju-Jitsu WJJKO. a senseiem Pavlem Valentou-3.Dan z klubu Sakura Olomouc. Více info je na stránkách Ju-Jitsu Žďár.
Martin Zobač.

Info
13.1.2010 21:50

Sensei Libor Pazderský, 2. Dan Aikido a Sensei Aikido Žďáru Radek Šípek, 2. Dan Aikido vedli seminář v 9.- 10.1.2010 v Rakovníku.
Fotky a více info je v galerii AIkido Žďár.
Navíc se můžete podívat i na fotky z předvánočního tréninku 18.-19.12.2009.
Radek Šípek

Info
11.1.2010 14:10

Oddíl Ju-Jitsu Žďár: 10.prosince 2009 se nám konečně podařilo rozjet nové oddílové stránkynové oddílové stránky. . Tak, doufám, že se Vám budou líbit.
Náš Shihan Ladislav Petráš se stal držitel dalšího vysokého stupně technické vyspělosti. Nyní tedy už ne shihan, ale hanshi Ladislav Petráš-8.Dan Ju-Jitsu WJJKO. Jakožto mistru a učiteli našeho oddílu, kterému jsme za mnoho vděčni mu přejeme hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví do dalších let na tatami.
Martin Zobač.

Info
12.12.2010 17:30

Sensei Ichiro Shishiya, 6. Dan Aikido, 5. Dan Aikido Toho Iai vedl seminář 19.-22.11.2009 v Hořicích.
Shishiya Sensei je shihanem Bohemia Aikikai. Je jedním z významných asistentů Nishio Senseie, který se dnes řadí mezi významné osobnosti stylu Nishio ryu. Poprvé navštívil ČR s Nishio Senseiem při semináři v Kolíně v roce 1996. Od roku 2002 byl Nishio Senseiem ustanoven jako Shihan pro ČR a od té doby pravidelně vede mezinárodní semináře pořádané v ČR.
Ze žďárských se zúčastnili pouze Radek Šípek a Tomáš Duba. Fotky jsou už v galerii Aikido žďár.
Radek Šípek

Info
13.12.2010 19:30

Sensei Aikido Žďáru Radek Šípek, 2. Dan Aikido vedl seminář ve dnech 25.-27. 9.2009 v Rakovníku.
A po spokojenosti organizátorů a členů rakovnického klubu jsou připravovány nepravidelné společné tréninky pro zlepšení technické úrovně a mezioddílové spolupráce.
Po měsíci se opět vrátil a v pátek a sobotu 23.-24.10. trávil čas na slibovaných dvou trénincích - v pátek večer 2,5hodiny a v sobotu ráno 4,5hodiny - v Rakovníku. Obdivuje zápal některých cvičenců, kteří pro svůj růst pravidelně trénují v sobotu od !!!6:00!!! Zúčastnil se samozřejmě i semináře s Liborem Pazderským, kde navíc společně vyšli vstříc zorganizovat zkoušky na žákovské kyu stupně.
Radek Šípek

Info
16.9.2009 9:00

Sdělení regionálním a krajským sdružením ČUS o možnosti studia na Vyšší odborné škole ČUS. Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. zahajuje čtvrtý rok své činnosti. Od otevření absolvovalo školu ve formě tříletého denního studia oboru management TV a sportu téměř ... . Více zde.
Alena Pajdová
tajemnice OTS

Info
15.6.2009 12:00

Turnaj ve florbalu
Dne 19.3.2009 byl uspořádán nultý ročník florbalového turnaje policistů Územního odboru Žďár nad Sázavou. Náš oddíl florbalu, který vznikl díky UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, již delší dobu uvažoval o provedení turnaje florbalu, kdy by došlo ke srovnání s dalšími nadšenci tohoto sportu zejména s kolegy ve zbrani... . Více a konečně fotky z turnaje!!!!!

Tomáš Mahel, Florbal

Info
20.5.2009 22:10

Vážení vedoucí a zástupci oddílů UNITOP SKP Žďár.

Opět máme za sebou VALNOU HROMADU Sportovního klubu policie Žďár nad Sázavou, která se konala v pátek dne 24.4.2009 v 18:00 hodin na hřišti BOUCHALKY (nohejbalové hřiště za obchodním domem Bauspezi, vedle fotbalového hřiště). Valná hromada byla dokumentována a díky Adrianě Nejedlé se na fotky můžete podívat v galerii.
Radek Šípek

Info
9.4.2009 10:00

V sekci Ke stažení jsou nově dodány formuláře pro úrazové pojištění a návštěvní řády pro hřiště Bouchalky a Zámek.
Radek Šípek

Info
3.1.2008 19:30

Oddíl Ju-Jitsu Žďár pořádal 20.9.2008 ve Žďáru historicky první mezinárodní seminář Ju-Jitsu a to v prostorách Activ Clubu. Více info o semináři v galerii.
Martin Zobač.

Info
3.1.2009 18:15

V galerii je zdokumentovaná každoroční schůze Valné hromady Unitopu SKP Žďár nad Sázavou, o.s., která se konala na 14.5.2008 v restauraci Astra.
Radek Šípek

Info
6.8.2008 21:30

!!!Žďárští nohejbalisté oslavili výročí !!!

V sobotu 2.8.2008 si celé generace nohejbalistů z oddílu Nohejbal SKP Žďár připomnělo význačné jubileum – 40 let od svého založení. Více zde.

Info
15.6.2008 10:30

Oddíl Ju-Jitsu Žďár pořádal 7.-8.6.2008 ve Žďáru 2.letní seminář se čtyřmi senseii. Fotky mají v galerii na svých web. stránkách.
Instruktoři Ju-Jitsu - Ludvík Vinopal a Martin Zobač.

Info
11.6.2008 13:30

Oddíl Aikido Žďár pořádal 24.5.2008 ve Žďáru seminář se senseiem Jirka Marek, 4.Dan Aikikai a 3.Dan Aiki toho iai. V rámci semináře bylo oslaveno 12-té výročí působení bojového umění aikido ve Žďáru. Reportáž ze semináře byla odvysílána Televizí Vysočina (po 12-té minutě) a článek vyšel 30.5.08 v Žďárském deníku. Fotky jsou v galerii oddílu Aikido.
Radek Šípek

Info
15.5.2008 18:35

Všem, kdo se za oddíly Aikido, Florbal a Ju-jitsu zúčastnili brigády "socialistické" práce 8.5.2008 v areálu Pod pergolou u Zámku upřímně děkujeme za vytvořené hodnoty.
Tomáš Mahel, Radek Šípek a Martin Zobač.

Info
28.2.2008 10:30

Oddíl Ju-Jitsu Žďár pořádal 20.seminář s shihanem Ladislav Petráš, 7.Dan Ju-Jitsu. Fotky mají v galerii na svých web. stránkách.
Radek Šípek

Info
26.2.2008 11:20

Oddíl Aikido Žďár navštívil seminář s japonským senseiem-Takashi Kuroki, 4.Dan Aikikai, 5.Dan Nishio Iaido. Pár fotek je v galerii. Více fotek na stránkách Aikido klubu Žďár.
Radek Šípek

Info
5.2.2008 10:20

Dnes zaregistrování domény a začala tvrdá práce. Doufám, že brzy budou stránky vyladěné do Vaší a mojí spokojenosti.
Radek Šípek